Background texture with boxes and wavy lines

Paremmat arvosanat
pitkästä matematiikastajokaiselle halukkaalleyläasteen matematiikastalyhyestä matematiikastapitkästä matematiikasta

Kehity matematiikassa tekoälypohjaisen tutorin – Assarin – avulla.
Varaa , kuinka Assari voi tukea toimintaanne.

https://assari.ai
Send message

Arvot  —  kohti kestävää tulevaisuutta

Tasa-arvo

Assari mahdollistaa henkilökohtaisen tutorpalvelun ennennäkemättömälle määrälle ihmisiä, silläsen hinta on vain murto-osa nykyisten palveluntarjoajien hintatasosta. Näin ollen jokaisen on mahdollista saada lisätukea opinnoissaan riippumatta paikasta ja ajasta. Personalisoidun tuen myötä jokainen käyttäjä voi edetä itsenäisesti opinnoissaan omaa tahtiaan, eikä harjoittelu jää kiinni avun puutteesta.

Matematiikan osaaminen

Matematiikan osaaminen on tärkeää kansalaisyhteiskunnan toimivuudelle, taloudenkilpailukyvylle ja kestävälle kehitykselle. Yksilön looginen päättelykyky kehittyy matematiikan opintojen myötä[1]Attridge & Inglis, 2013, mikä ennustaa nykyistä parempaa pärjäämistä tulevaisuuden opinnoissa[2]Kupiainen, Marjanen & Ouakrim-Soivio, 2018. Suomalaisten matematiikan osaaminen on valitettavasti ollut laskussa[3]Karvi, 2023.

Tekoäly

Tekoälyn hyödyntäminen työkaluna tulee olemaan tulevaisuuden työelämän perustaito[4]Eloundou, Manning, Mishkin & Rock, 2023. Näin ollen etenkin nuorille on merkittävää harjoitella tekoälyn käyttämistä kehittävästi oman ajattelun sekä päätöksenteon tukena. Assari tarjoaa käyttäjälle turvallisen ympäristön opetella tekoälyn hyödyntämistä ongelmanratkaisussa.

Pyydä esittely